DFBK.DK klub

DFBK.DK Klub

Dansk Fragt- og Banemærkeklub har til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af fragtfrimærker, skaffe ny viden om fragtfrimærker og beslægtede emner, og derigennem øge medlemmernes glæde ved at samle på mærkerne.
Under arbejdet med de andre kataloger er vi stødt på mange andre fragtfrimærker fra andre selskaber og ruter, som kun i meget ringe omfang har været registreret.
Materialet er meget spredt og sjældent uden baggrunds-oplysninger mv., hvorfor vi har opgivet at lave et egentligt katalog, men udgiver i stedet mærkerne på denne hjemmeside.

Menuen til venstre virker ikke på maskiner med Internet Explore, kun med Chrome, Edge, Firefox, Safari mf.

Denne del af klubbens hjemmeside indeholder rettelser og tilføjelser til klubbens "Katalog over Danmarks Jernbanefri-mærker" (2012), det kommende "Katalog over Danmarks Færgefrimærker" mv., en fortegnelse over de danske Fragtbil- og Rutebilmærker vi kender i dag, og som er ikke er medtaget i jernbanefrimærkekataloget, samt en fortegnelse over Pontonbroerne og deres brobilletter.


Fragtfrimærker.
Frimærker der bruges til betaling af fragt for pakker og større genstande, transporteret med jernbane, rute-/ fragtbil eller dampskib o.lign. Nogle "mærker" kan bruges enten til fragtbetaling eller som billet.
Mærkerne kan være påklæbet selve genstanden, dens emballage, en manille seddel, et fragtbrev, en konvolut eller en følgeseddel.


Taastrup-Kjøge
Hillerød
Sejerø

Opdager du nye mærker eller manglende oplysninger, bliver vi meget glade for en besked. Skriv en mail til Katalogudvalget
Nyhedsbrev