DFBK.DK klub

DFBK.DK Klub

Dansk Fragt- og Banemærkeklub har til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af fragtfrimærker, skaffe ny viden om fragtfrimærker og beslægtede emner, og derigennem øge medlemmernes glæde ved at samle på mærkerne.
Under arbejdet med de andre kataloger er vi stødt på mange andre fragtfrimærker fra andre selskaber og ruter, som kun i meget ringe omfang har været registreret.
Materialet er meget spredt og sjældent uden baggrundsoplys-ninger mv., hvorfor vi har opgivet at lave et egentligte katalo-ger, men udgiver i stedet mærkerne på denne hjemmeside.

Menuen til venstre virker ikke på maskiner med Internet Explore, kun med Chrome, Edge, Firefox, Safari mf.
Denne del af klubbens hjemmeside indeholder rettelser og tilføjelser til klubbens "Katalog over Danmarks Jernbanefri-mærker" (2012), det nye "Katalog over Danmarks Færgefrimærker" mv., en fortegnelse over de danske Fragtbil- og Rutebilmærker vi kender i dag, og som er ikke er medtaget i jernbanefrimærkekataloget, samt fortegnelser over Værdi- og Almex-mærke, Andre jernbaneorienterede mærker og Pontonbroerne og deres brobilletter.


Fragtfrimærker.
Frimærker der bruges til betaling af fragt for pakker og større genstande, transporteret med jernbane, rute-/ fragtbil eller dampskib o.lign. Nogle "mærker" kan bruges enten til fragtbetaling eller som billet.
Mærkerne kan være påklæbet selve genstanden, dens emballage, en manille seddel, et fragtbrev, en konvolut eller en følgeseddel.


Taastrup-Kjøge
Hillerød
Sejerø

Opdager du nye mærker eller manglende oplysninger, bliver vi glade for en besked. Skriv en mail til Skibskatalogudvalget
Nyhedsbrev