Dansk Fragt- og Banemærkeklub

Dansk Fragt- og Banemærkeklub DFBK

Introduktion til hjemmesiden om fragtmærker.
Dansk Fragt- og Banemærkeklub har til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af fragtfrimærker, skaffe ny viden om fragtfrimærker og beslægtede emner, og derigennem øge med-lemmernes glæde ved at samle på mærkerne.
Vi startede i 1997 med at lave et prøvetryk over til et Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker. Arbejdede sluttede i 2007. Klubben besluttede herefter at udgive et egentligt katalog. Dette arbejde sluttede i april 2012 med den sidste revision af første del af kataloget.

Menuen til venstre virker på maskiner med Internet Explore 10 eller nyere, Firefox, Safari mf.
Bruger JavaScript.

Maskiner uden JavaScript bruger i stedet denne pdf-menu:


pdf-MENU-System

Denne menu viser kun sider med et "indhold".
Forbløffende nok
har vi konstant fundet nye mærker, varianter o. lign. under arbejdet. Det vil fortsat ske, ligesom vi ved, at der er fejl i det udkomne katalog. Derfor denne hjemmeside for at kunne samle op på denne ny viden. Det samme vil ske med det kommende ”Katalog over Danmarks Færgefragtmærker”, som er under færdigrevision.


Gennem de fjorten års arbejde er vi stødt på mange andre fragtmærker mv., mærker som vi i øjeblikket ikke har stor nok indsigt i til at samle som et katalog eller lignende. Der skrives konstant artikler om disse emner i vort klubblad, men der er nødvendigt at udbrede vores viden om disse mærker udenfor klubben, derfor udgiver vi denne hjemmeside, så vi har mulighed for at få tilbagemeldinger fra samlere landet over.

Ejstrupholm - Brædstrup
Hvalpsundfærgen
Skagensbanen
Opdager du nye mærker eller manglende oplysninger, bliver vi meget glade for en besked. Skriv en mail til Katalogudvalget
Nyhedsbrev